Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rörsjöstaden-Rörsjöparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rörsjöstaden-Rörsjöparken 1131 25,3% 50,3% 15,6% 8,8% 6,2% 45,5% 54,5% 1,9% 4,4%
Summa 1131 25,3% 50,3% 15,6% 8,8% 6,2% 45,5% 54,5% 1,9% 4,4%

http://www.val.se