Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rörsjöstaden-Länsstyrelsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rörsjöstaden-Länsstyrelsen 1218 26,3% 54,4% 13,1% 6,2% 3,5% 49,3% 50,7% 1,3% 4,2%
Summa 1218 26,3% 54,4% 13,1% 6,2% 3,5% 49,3% 50,7% 1,3% 4,2%

http://www.val.se