Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - V Sorgenfri-Rörsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
V Sorgenfri-Rörsjö 911 35,7% 40,8% 14,9% 8,6% 8,0% 46,3% 53,7% 0,7% 4,7%
Summa 911 35,7% 40,8% 14,9% 8,6% 8,0% 46,3% 53,7% 0,7% 4,7%

http://www.val.se