Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lugnet-Rörsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet-Rörsjö 998 25,9% 37,4% 17,0% 19,7% 4,9% 45,4% 54,6% 0,9% 4,9%
Summa 998 25,9% 37,4% 17,0% 19,7% 4,9% 45,4% 54,6% 0,9% 4,9%

http://www.val.se