Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet 1242 16,1% 31,1% 24,6% 28,2% 6,0% 44,0% 56,0% 0,8% 4,7%
Summa 1242 16,1% 31,1% 24,6% 28,2% 6,0% 44,0% 56,0% 0,8% 4,7%

http://www.val.se