Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rådmansvången-Triangeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången-Triangeln 1415 24,5% 35,5% 20,9% 19,2% 5,4% 45,6% 54,4% 2,2% 4,2%
Summa 1415 24,5% 35,5% 20,9% 19,2% 5,4% 45,6% 54,4% 2,2% 4,2%

http://www.val.se