Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rådmansvången-Stadshuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången-Stadshuset 1413 29,8% 39,6% 18,7% 11,9% 7,3% 47,5% 52,5% 1,6% 4,4%
Summa 1413 29,8% 39,6% 18,7% 11,9% 7,3% 47,5% 52,5% 1,6% 4,4%

http://www.val.se