Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rådmansvången-S Förstadsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången-S Förstadsgatan 1429 30,2% 42,9% 13,6% 13,2% 5,5% 48,8% 51,2% 0,8% 4,2%
Summa 1429 30,2% 42,9% 13,6% 13,2% 5,5% 48,8% 51,2% 0,8% 4,2%

http://www.val.se