Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla staden-S Promenaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden-S Promenaden 1066 21,0% 39,3% 20,8% 18,9% 4,0% 48,5% 51,5% 1,9% 4,3%
Summa 1066 21,0% 39,3% 20,8% 18,9% 4,0% 48,5% 51,5% 1,9% 4,3%

http://www.val.se