Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rörsjöstaden-Föreningsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rörsjöstaden-Föreningsgatan 1123 24,0% 53,7% 13,1% 9,2% 4,8% 47,3% 52,7% 2,0% 5,7%
Summa 1123 24,0% 53,7% 13,1% 9,2% 4,8% 47,3% 52,7% 2,0% 5,7%

http://www.val.se