Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevången-Bergsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången-Bergsgatan 1098 34,1% 44,4% 15,1% 6,4% 7,8% 47,6% 52,4% 1,7% 3,6%
Summa 1098 34,1% 44,4% 15,1% 6,4% 7,8% 47,6% 52,4% 1,7% 3,6%

http://www.val.se