Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - V Sorgenfri-N Folkets Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
V Sorgenfri-N Folkets Park 1397 25,3% 58,9% 10,5% 5,3% 4,3% 47,6% 52,4% 1,1% 3,9%
Summa 1397 25,3% 58,9% 10,5% 5,3% 4,3% 47,6% 52,4% 1,1% 3,9%

http://www.val.se