Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevångstorget N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevångstorget N 1091 33,2% 43,7% 14,7% 8,4% 8,7% 49,9% 50,1% 1,1% 3,9%
Summa 1091 33,2% 43,7% 14,7% 8,4% 8,7% 49,9% 50,1% 1,1% 3,9%

http://www.val.se