Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevången-Folkets Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången-Folkets Park 1190 33,3% 48,7% 11,4% 6,6% 6,3% 45,5% 54,5% 1,2% 5,3%
Summa 1190 33,3% 48,7% 11,4% 6,6% 6,3% 45,5% 54,5% 1,2% 5,3%

http://www.val.se