Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevången-V Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången-V Nobelv 1439 36,1% 47,9% 11,2% 4,8% 5,5% 49,0% 51,0% 0,9% 4,4%
Summa 1439 36,1% 47,9% 11,2% 4,8% 5,5% 49,0% 51,0% 0,9% 4,4%

http://www.val.se