Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevången-Södervärnsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången-Södervärnsplan 1208 24,2% 35,6% 18,5% 21,8% 6,0% 47,7% 52,3% 0,5% 3,9%
Summa 1208 24,2% 35,6% 18,5% 21,8% 6,0% 47,7% 52,3% 0,5% 3,9%

http://www.val.se