Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södervärn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södervärn 1308 39,0% 37,5% 15,1% 8,4% 5,7% 49,8% 50,2% 1,7% 4,9%
Summa 1308 39,0% 37,5% 15,1% 8,4% 5,7% 49,8% 50,2% 1,7% 4,9%

http://www.val.se