Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S Sofielund-Seved

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S Sofielund-Seved 1231 34,0% 39,2% 15,9% 10,9% 7,1% 52,6% 47,4% 1,6% 5,0%
Summa 1231 34,0% 39,2% 15,9% 10,9% 7,1% 52,6% 47,4% 1,6% 5,0%

http://www.val.se