Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - N Sofielund-Sofielundsskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
N Sofielund-Sofielundsskolan 1332 25,5% 36,0% 19,6% 18,8% 7,1% 48,3% 51,7% 2,1% 3,7%
Summa 1332 25,5% 36,0% 19,6% 18,8% 7,1% 48,3% 51,7% 2,1% 3,7%

http://www.val.se