Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S Sofielund-Bryggeriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S Sofielund-Bryggeriet 1246 37,6% 35,2% 18,3% 9,0% 13,6% 46,8% 53,2% 1,6% 7,2%
Summa 1246 37,6% 35,2% 18,3% 9,0% 13,6% 46,8% 53,2% 1,6% 7,2%

http://www.val.se