Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - N Sofielund-Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
N Sofielund-Nobelv 1333 38,2% 45,9% 10,8% 5,1% 6,4% 46,5% 53,5% 0,8% 4,6%
Summa 1333 38,2% 45,9% 10,8% 5,1% 6,4% 46,5% 53,5% 0,8% 4,6%

http://www.val.se