Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Sorgenfri-N Amiralsg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri-N Amiralsg 1511 30,1% 41,7% 12,9% 15,3% 4,1% 48,1% 51,9% 1,2% 3,7%
Summa 1511 30,1% 41,7% 12,9% 15,3% 4,1% 48,1% 51,9% 1,2% 3,7%

http://www.val.se