Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Sorgenfri-Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri-Nobelv 1243 32,7% 38,2% 14,8% 14,3% 7,0% 48,1% 51,9% 0,6% 4,7%
Summa 1243 32,7% 38,2% 14,8% 14,3% 7,0% 48,1% 51,9% 0,6% 4,7%

http://www.val.se