Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Sorgenfri-N Spånehusv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri-N Spånehusv 1246 26,6% 33,9% 18,5% 21,0% 7,8% 47,5% 52,5% 1,0% 3,6%
Summa 1246 26,6% 33,9% 18,5% 21,0% 7,8% 47,5% 52,5% 1,0% 3,6%

http://www.val.se