Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Sorgenfri-Brantevik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri-Brantevik 1036 24,5% 33,3% 22,4% 19,8% 4,1% 46,5% 53,5% 0,9% 2,7%
Summa 1036 24,5% 33,3% 22,4% 19,8% 4,1% 46,5% 53,5% 0,9% 2,7%

http://www.val.se