Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lönngården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lönngården 1124 37,1% 35,1% 16,8% 11,0% 7,7% 56,0% 44,0% 1,4% 4,6%
Summa 1124 37,1% 35,1% 16,8% 11,0% 7,7% 56,0% 44,0% 1,4% 4,6%

http://www.val.se