Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllevångstorget SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevångstorget SO 1165 34,3% 49,4% 11,6% 4,7% 5,8% 47,6% 52,4% 0,7% 4,6%
Summa 1165 34,3% 49,4% 11,6% 4,7% 5,8% 47,6% 52,4% 0,7% 4,6%

http://www.val.se