Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhagen 1435 19,0% 44,3% 19,2% 17,5% 4,0% 44,4% 55,6% 1,3% 3,8%
Summa 1435 19,0% 44,3% 19,2% 17,5% 4,0% 44,4% 55,6% 1,3% 3,8%

http://www.val.se