Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fågelbacken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fågelbacken N 1199 28,6% 38,1% 13,8% 19,5% 6,2% 45,9% 54,1% 1,0% 4,3%
Summa 1199 28,6% 38,1% 13,8% 19,5% 6,2% 45,9% 54,1% 1,0% 4,3%

http://www.val.se