Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronprinsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronprinsen 1017 18,7% 23,5% 17,4% 40,4% 6,1% 43,1% 56,9% 0,3% 2,7%
Summa 1017 18,7% 23,5% 17,4% 40,4% 6,1% 43,1% 56,9% 0,3% 2,7%

http://www.val.se