Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronborg-Teatern

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronborg-Teatern 1051 14,8% 33,2% 20,0% 32,0% 5,2% 44,0% 56,0% 0,9% 14,2%
Summa 1051 14,8% 33,2% 20,0% 32,0% 5,2% 44,0% 56,0% 0,9% 14,2%

http://www.val.se