Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rönneholm-Mariedalsv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholm-Mariedalsv 1075 29,6% 42,6% 14,7% 13,1% 6,1% 44,9% 55,1% 0,7% 3,6%
Summa 1075 29,6% 42,6% 14,7% 13,1% 6,1% 44,9% 55,1% 0,7% 3,6%

http://www.val.se