Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rönneholm NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholm NV 1267 26,9% 41,6% 16,5% 15,0% 5,4% 43,0% 57,0% 0,7% 3,6%
Summa 1267 26,9% 41,6% 16,5% 15,0% 5,4% 43,0% 57,0% 0,7% 3,6%

http://www.val.se