Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rönneholm NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholm NO 1362 28,8% 40,1% 18,5% 12,6% 7,6% 45,2% 54,8% 0,9% 3,6%
Summa 1362 28,8% 40,1% 18,5% 12,6% 7,6% 45,2% 54,8% 0,9% 3,6%

http://www.val.se