Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rönneholmsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholmsparken 1251 20,1% 31,3% 16,9% 31,7% 3,8% 40,6% 59,4% 1,0% 2,5%
Summa 1251 20,1% 31,3% 16,9% 31,7% 3,8% 40,6% 59,4% 1,0% 2,5%

http://www.val.se