Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ribersborg SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg SO 1144 26,4% 41,3% 17,4% 14,9% 6,3% 45,9% 54,1% 0,7% 3,6%
Summa 1144 26,4% 41,3% 17,4% 14,9% 6,3% 45,9% 54,1% 0,7% 3,6%

http://www.val.se