Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ribersborg NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg NO 1177 23,0% 42,3% 16,7% 18,0% 4,8% 44,7% 55,3% 0,6% 3,7%
Summa 1177 23,0% 42,3% 16,7% 18,0% 4,8% 44,7% 55,3% 0,6% 3,7%

http://www.val.se