Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ribersborgsskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborgsskolan 1266 19,8% 42,4% 17,4% 20,4% 5,2% 44,4% 55,6% 0,6% 2,1%
Summa 1266 19,8% 42,4% 17,4% 20,4% 5,2% 44,4% 55,6% 0,6% 2,1%

http://www.val.se