Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ribersborg-Limhamnsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg-Limhamnsvägen 1156 15,4% 30,6% 21,1% 32,9% 3,3% 45,1% 54,9% 1,1% 4,2%
Summa 1156 15,4% 30,6% 21,1% 32,9% 3,3% 45,1% 54,9% 1,1% 4,2%

http://www.val.se