Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ribersborg-Nicoloviusg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg-Nicoloviusg 1446 12,4% 28,1% 23,2% 36,2% 4,3% 44,9% 55,1% 1,2% 3,5%
Summa 1446 12,4% 28,1% 23,2% 36,2% 4,3% 44,9% 55,1% 1,2% 3,5%

http://www.val.se