Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fridhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem 1470 9,5% 24,1% 29,0% 37,3% 4,1% 48,3% 51,7% 1,4% 13,1%
Summa 1470 9,5% 24,1% 29,0% 37,3% 4,1% 48,3% 51,7% 1,4% 13,1%

http://www.val.se