Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mellanheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mellanheden 1451 19,2% 28,9% 22,9% 28,9% 5,7% 42,7% 57,3% 0,8% 2,4%
Summa 1451 19,2% 28,9% 22,9% 28,9% 5,7% 42,7% 57,3% 0,8% 2,4%

http://www.val.se