Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dammfri V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dammfri V 1291 19,9% 30,8% 19,4% 29,9% 4,5% 40,1% 59,9% 0,4% 1,9%
Summa 1291 19,9% 30,8% 19,4% 29,9% 4,5% 40,1% 59,9% 0,4% 1,9%

http://www.val.se