Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dammfri O

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dammfri O 1086 21,7% 39,2% 16,9% 22,2% 3,2% 44,1% 55,9% 1,7% 2,9%
Summa 1086 21,7% 39,2% 16,9% 22,2% 3,2% 44,1% 55,9% 1,7% 2,9%

http://www.val.se