Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronborg 1014 24,9% 32,8% 19,3% 23,0% 6,1% 44,0% 56,0% 1,0% 2,4%
Summa 1014 24,9% 32,8% 19,3% 23,0% 6,1% 44,0% 56,0% 1,0% 2,4%

http://www.val.se