Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bellevue-Nya Bellevue

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Nya Bellevue 1652 16,1% 31,4% 32,3% 20,3% 10,5% 50,4% 49,6% 2,1% 5,2%
Summa 1652 16,1% 31,4% 32,3% 20,3% 10,5% 50,4% 49,6% 2,1% 5,2%

http://www.val.se