Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosenvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenvång 1179 14,5% 40,7% 27,4% 17,4% 9,3% 48,5% 51,5% 1,8% 3,4%
Summa 1179 14,5% 40,7% 27,4% 17,4% 9,3% 48,5% 51,5% 1,8% 3,4%

http://www.val.se