Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Limhamn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn N 1381 17,1% 32,8% 25,3% 24,8% 6,7% 46,8% 53,2% 1,7% 2,9%
Summa 1381 17,1% 32,8% 25,3% 24,8% 6,7% 46,8% 53,2% 1,7% 2,9%

http://www.val.se