Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Limhamn-Norra Ön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Limhamn-Norra Ön 898 10,8% 31,0% 27,1% 31,2% 5,1% 47,7% 52,3% 2,4% 2,3%
Summa 898 10,8% 31,0% 27,1% 31,2% 5,1% 47,7% 52,3% 2,4% 2,3%

http://www.val.se