Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Limhamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn V 1446 16,7% 31,9% 30,0% 21,4% 7,2% 47,9% 52,1% 1,5% 2,3%
Summa 1446 16,7% 31,9% 30,0% 21,4% 7,2% 47,9% 52,1% 1,5% 2,3%

http://www.val.se